Hudobná prehliadka „Kremnická Jazzda"

Hudobná prehliadka „Kremnická Jazzda"

„Jazzový Festival Kremnica“ by mal byť prvým podujatím, na ktorom jednotliví členovia Kremnica region spoja svoje
sily a skúsenosti pre tvorbu samostatného kultúrno-spoločenského podujatia.

 Jedným z primárnych cieľov nášho podujatia je oživiť ulice historického mesta kvalitným umením, ktoré by bolo dostupné pre širšiu verejnosť. Nezanedbateľným cieľom je aj prilákať návštevníkov do nášho regiónu z celého Slovenska. Plánovaný termín podujatia je 5. – 7. 7. 2018. Koncertné vystúpenia sa uskutočnia na rôznych miestach (pódiách, stageoch) v exteriéroch a interiéroch mesta.