Novinky

Schéma pomoci de minimis pre zariadenia cestovného ruchu

Výzva je zameraná na zmiernenie dopadov krízy, spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 v čase pozastavenia ich činnosti opatreniami Úradu verejného zdravotníctva a v dobe po zrušení predmetných opatrení, keď sa znížený dopyt po ich službách negatívne prejavil v ich ekonomickej situácii.

Viac

O Ferratu HZS je dobre postarané

tento rok dostala Ferrata HZS dosť "zabrať", návštevnosť bola násobne vyššia a preto musela prejsť horská cesta väčšími opravami.

Viac

Mesto Turany vstúpilo do OOCR Turiec

Na základe uznesenia mestského zastupiteľstvo sa mesto Turany stalo členom OOCR Turiec.

Viac

Návštevnosť Turca v roku 2019 lámala rekordy

Napriek rôznym obmedzeniam, hlavne chýbajúcemu diaľničnému spojeniu láka Turiec stále viac návštevníkov.  „ Za rok 2019 sme podľa Štatistického úradu SR zaznamenali v celom Turci 81385 návštevníkov, čo je nárast o 12037 oproti roku 2018. Počet prenocovaní za uvedené obdobie  v Turci bolo 357 982“, čo je nárast o 16% - konštatuje Ing. Dalibor Steindl, výkonný riaditeľ oblastnej organizácie cestovného ruch Turiec. 

Viac

Oznámenie o zmene názvu od 1.1.2020

Oznámenie o zmene názvu OOCR od 1.1.2020

Viac