Mesto Turany vstúpilo do OOCR Turiec

Mesto Turany vstúpilo do OOCR Turiec

Mesto Turany prejavilo záujem o členstvo v OOCR Turiec a mestské zastupiteľstvo mesta Turany tento vstup dňa 16.9.2020 odobrilo. Spolu s mestom Turany vstupuje do OOCR aj združenie Skialp Turany, ktoré sa dlhodobo venuje outdoorovým aktivitám a pomáha pri údržbe martinskej Ferraty.

Predstavenstvo OOCR Turiec na svojom zasadnutí odsúhlasilo vstup nových členov.