Návštevnosť Turca v roku 2019 lámala rekordy

Návštevnosť Turca v roku 2019 lámala rekordy

Napriek rôznym obmedzeniam, hlavne chýbajúcemu diaľničnému spojeniu láka Turiec stále viac návštevníkov.  „ Za rok 2019 sme podľa Štatistického úradu SR zaznamenali v celom Turci 81385 návštevníkov, čo je nárast o 12037 oproti roku 2018. Počet prenocovaní za uvedené obdobie  v Turci bolo 357 982“, čo je nárast o 16% - konštatuje Ing. Dalibor Steindl, výkonný riaditeľ oblastnej organizácie cestovného ruch Turiec. 

Podľa ŠÚ SR v rámci Turca stále dominuje v počte prenocovaní mesto Turčianske Teplice, kde bolo 258623 prenocovaní. Je to zásluhou hlavne kúpeľného cestovného ruchu v tomto meste.

V meste Martin evidoval štatistický úrad 88729 prenocovaní, v roku 2018 to bolo 70097. Pozitívny podiel na propagácii cestovného ruchu má aj Oblastná organizácia cestovného ruchu Turiec, ktorá  pripravila a podporila práve v roku 2019 niekoľko úspešných marketingových aktivít, kultúrno-spoločenských podujatí ako aj drobné investície do obľúbeného horského chodníka Ferrata v Malej Fatre.

Oblastná organizácia cestovného ruchu Turiec vidí veľký potenciál v rozvoji cestovného ruchu aj v jeho doposiaľ málo využívaných formách, aby prilákala ďalších návštevníkov. Ide na príklad o podporu mestského kultúrneho turizmu, ekoturizmu, využitie „mágie“ a zdravej sily turčianskych vôd  či budovanie drobnej infraštruktúry, orientačného značenia a kvalitných podujatí. 

Hoci Turiec disponuje kvalitným prírodným potenciálom a dostatkom ľudských zdrojov, stále chýbajú noví investori v cestovnom ruchu.