Schéma pomoci de minimis pre zariadenia cestovného ruchu

Schéma pomoci de minimis pre zariadenia cestovného ruchu

 

Ministerstvo dopravy a výstavby prinieslo schému pomoci. Základným predpokladom je vyplnenie dotazníka. Dotazník a informácie nájdete na tejto stránke : https://www.mindop.sk/cestovnyruch

Peniaze budú vyplácané v období od decembra 2020 do decembra 2021. Oprávnené obdobie za ktoré môže podnikateľ čerpať pomoc je od 01.04.2020 do 31.12.2021 (iba ak mal pokles tržieb väčší ako 40% a za toto obdobie môže získať pomoc.). Platnosť schémy pomoci končí 31.12.2023!
 
Oprávnenie vzniká podnikom CR ktorý klesli tržby o viac ako 40% oproti roku 2019.
 

 

Videonávod na vyplnenie dotazníka