História a kultúra

Turiec spolu s Liptovom sú regióny s najvyšším počtom kultúrno-historických pamiatok v rámci Slovenskej republiky. Spojením regiónu Turiec s historickou Kremnicou vznikol turistický región s veľmi významným kultúrnym a historickým potenciálom. Mesto Martin je vládou vyhlásené za Centrum národnej kultúry Slovákov. Na území regiónu Turiec-Kremnicko v rámci Slovenska je najvyššia koncentrácia múzeí a galérií. Niektorí z nich sú jedinečné ako napr. Múzeum mincí a Múzeum gýča v Kremnici alebo Hasičské múzeum v Martine, Štôlňa Andrej – banícke múzeum v Kremnici Za zmienku stojí aj jediná technická pamiatka, ktorá sa v regióne nachádza – Turčekovský vodovod (väčšia časť diela sa nachádza v Kremnici a okolí).

Hrady

Po histórii môžete v Turci pátrať na troch niekdajších hradoch. Hradné múry kráľovského sklabinského hradu z 13. stor. stoja v predhorí Veľkej Fatry, s jeho históriou sa oboznámite v priľahlom múzeu. Znievsky hrad na skalnatom vrcholci v nadmorskej výške 985 m je najstarším známym hradom v Turci a najvyššie položeným hradom na Slovensku.
Blatnický hrad nájdete za obcou Blatnica v Gaderskej doline, v oblasti národného parku Veľká Fatra. Sklabinský hrad bol až do polovice 18.storočia sídlom Turčianskej župy. Každoročnou atrakciou, organizovanou v druhej polovici augusta sú Hradné slávnosti.

V regióne Turiec-Kremnicko sa nachádza 1 mestský hrad a to v Kremnici. Kremnica a jej okolie má tiež vhodný prírodný potenciál. Jej konkurenčná výhoda je daná polohou, krásou okolitých hôr a jej špecifikami. Kremnica a okolité obce sú situované v Kremnických vrchoch, ktoré sú horským krajinným celkom v oblasti Slovenského Stredohoria.

Múzeá

 

 • Múzeum železnice sa nachádza v časti depa bližšie k osobnej stanici ŽSR Vrútky.
  Prezentuje predovšetkým parné rušne, z ktorých časť je schopná prevádzky. Zaujímavým exponátom je funkčné elektromechanické staničné zabezpečovacie zariadenie SH 5007 s rôznymi typmi návestidiel, prestavníkov a ďalších zariadení. Expozícia je prístupná v období od 1.6. do 30.9. po predchádzajúcom telefonickom dohovore. www.vyhrevna-vrutky.sk
 • Slovenské národné múzeum – Múzeum slovenskej dediny – najväčšie múzeum
  v prírode na Slovensku, aká bola architektúra a spôsob života na dedine pred viac
  ako 100 rokmi v regiónoch Orava, Liptov, Kysuce-Podjavorníky a Turiec.
  www.skanzenmartin.sk
 • Unikátne Hasičské múzeum v Priekope ponúka návštevníkom jedinečnú možnosť
  nazrieť do histórie hasičskej techniky. V priestoroch múzea nájdete i historické a
  súčasné hasičské uniformy, ale i novovybudovanú expozíciu konských striekačiek
  a vynovenú výstavu motorových striekačiek. www.priekopa.sk
 • Slovenské národné múzeum prevádzkuje aj Etnografické múzeum, Múzeum
  Andreja Kmeťa, Múzeum Martina Benku, Múzeum kultúry Čechov na Slovensku,
  Múzeum kultúry Rómov na Slovensku, Múzeum Karola Plicku. www.snm.sk
 • Literárne múzeum Slovenskej národnej knižnice www.snk.sk
 • Súkromné letecké múzeum Tomčany www.aeromuzeum.sk
 • Národná banka Slovenska – Múzeum mincí a medailí Kremnica – Líce a rub peňazí – peniaze a medailérstvo v dejinách Slovenska – numizmaticko-historická expozícia je inštalovaná na 5 podlažiach neskorogotického meštianskeho domu. V úvode sa návštevník zoznamuje s históriou mesta, dozvedá sa o založení mincovne, o remeslách a cechoch, ale aj o každodennom živote mešťanov. Spozná fakty o cisárskych návštevách, dve podzemné podlažia expozície sú zamerané na dejiny baníctva. Autentickú atmosféru banského diela dopĺňajú exponáty súvisiace s prácou baníkov. Najrozsiahlejšia časť expozície je venovaná dejinám peňazí na Slovensku. www.muzeumkremnica.sk
 • Múzeum gýča v Kremnici je podľa dostupných informácií jedinou expozíciou tohto druhu v Európe. V súčasnosti vlastní a predstavuje zbierku viac ako 777 exponátov. Je držiteľom slovenského rekordu v počte gýčov na jednom mieste. www.kremnicaregion.sk
 • Mestský hrad – Jedinečnú expozíciu múzea predstavuje národná Kultúrna pamiatka mestský hrad – komplex  stredovekých stavieb zo 14. – 15. stor., chránených dvojitým opevnením. Dominantou areálu je neskorogotický kostol  sv. Kataríny, patrónky mesta, známy aj vďaka slávnym organovým koncertom. Veža kostola poskytuje veľkolepú  vyhliadku na panorámu starobylého mesta a jeho okolia. http://www.muzeumkremnica.sk/sk/uvod
 • Banské múzeum v Štôlňa Andrej dokumentuje históriu i súčasnosť ložiska zlata a prácu baníkov v rôznych obdobiach. Viac ako 60-minútová prechádzka podzemím priblíži návštevníkom ťažkú prácu baníkov od 16. storočia až po nedávnu  minulosť. Štôlňa poskytuje turistom možnosť navštíviť malú časť kremnického podzemia, kde sa tvorila slávna banícka história. Prechádzka podzemím ponúka možnosť zažiť atmosféru starých banských diel. http://muzeum.kremnica-gold.sk/
 • Kremnická mincovňa už takmer sedem storočí nepretržite vyrába minciarske produkty, ktoré patria medzi svetovú  špičku. Jej príbeh sa začal odvíjať 17. novembra 1328, kedy uhorský kráľ Karol Róbert z Anjou povýšil Kremnicu na
  slobodné kráľovské mesto a zároveň jej pridelil privilégium na prevádzkovanie mincovne. Expozícia ponúka možnosť prezrieť si nielen zaujímavé exponáty v novo zrekonštruovaných priestoroch historickej budovy, ale tiež jedinečnú prehliadku starej raziarne mincí. http://www.mint.sk/

Galérie a divadlá

 • Slovenské komorné divadlo v Martine vzniklo v roku 1944 ako druhé profesionálne divadlo na Slovensku. Za takmer 65 rokov svojej existencie prešlo Slovenské komorné divadlo mnohými etapami. Sídli v historickej budove Národného domu. www.divadlomartin.sk
 • Turčianska galéria v Martine vznikla v roku 1983 a orientuje sa predovšetkým na začiatky moderného slovenského výtvarného umenia, ktorého významné osobnosti sú tvorbou zviazané s Turcom. Osobitným obdobím, na ktoré sa galéria zameriava, sú 30. a 40. roky, kedy bol Martin významným kultúrnym centrom.
 • Galéria Mikuláša Galandu v Turčianskych Tepliciach – Exponáty galérie približujú život a dielo M. Galandu (1895 – 1938), jednej zo zakladateľských osobností slovenského moderného výtvarného umenia. Jeho diela sú vystavené v autentickom prostredí, čo umocňuje umelecký zážitok.
 • Kalvária Kláštor pod Znievom – Za obcou Kláštor pod Znievom v blízkosti cintorína a na značenej turistickej ceste na vrch Zniev sa nachádza kalvária s kostolom sv. Kríža. Kláštorská Kalvária je jediným pútnickým miestom a zároveň  kalváriou v Turci. Je súčasťou takmer 400 ročného pútnického miesta, ktoré je spojené s milostivým obrazom Panny Márie v prepoštskom kostole. Najbližšie pútnické miesto je Rajecká Lesná, kde bola kalvária vybudovaná až v rokoch 1920 – 21 a Nitrianske Pravno, kde kalvária vznikla až v rokoch 1925 – 37. Ide o barokovú stavbu z polovice 18.  storočia, postavenú jezuitmi, ktorá sa s menšími úpravami zachovala takmer v pôvodnej podobe, spolu s časťou vnútorného zariadenia kostola. Pre Kalváriu v roku 1877 maľoval tajomstvá bolestného ruženca akademický maliar Jozef Božetech Klemens.