Prihláška a stanovy OOCR

Prihláška a stanovy OOCR

Prihláška do OO CR TURIEC, vyplnenú prihlášku zašlite mailom na kancelaria@turiec.org.

Stanovy OO CR TURIEC

Výška členského OO CR TURIEC  rok 2023

Zoznam členov